Betingelser og vilkår

Erklæring, Foreldreerklæring, og Ansvarsfraskrivelse

Ved å delta i Spionspillet organisert av Immerse AS, samtykker jeg til følgende:

  1. Jeg vil adlyde alle regler og advarsler, og videre vil følge alle instruksjoner gitt av Immerse AS, deres ansatte, representanter eller agenter.
  2. Jeg påtar meg fullt ansvar for all skade til meg selv eller skader til mine eiendeler som forekommer under deltakelse av spillet, eller mens jeg er i spillets lokaler.
  3. Jeg samtykker til å betale for enhver skade til Immerse AS eller Veiten 3 AS sine fasiliteter som følge av min forsømmelighet eller uaktsomhet. Dersom skaden medfører tapt inntekt for Immerses AS kan dette også belastes meg.
  4. Jeg aksepterer at ansatte av Immers AS vil følge deler av mitt spill på kameraer i spillarealet, og forstår at det ikke vil bli lagret på noen måte.
  5. Jeg tar fullt ansvar for mine barn eller barn i mitt verge under 18 år i alle punkter nevnt ovenfor.
  6. Jeg forstår at fysisk kontakt med skuespillerne ikke er tillatt, og kan føre til advarsler og/eller kansellering av spillet uten refusjon.